teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
87.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
24.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi - 22-67x100 ACUTER Zoom Spektiv sa uvidom od 45
75.565,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
71.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
19.500,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
4.900,00 rsd

Fazni kontrast set sa objektivima 10x, 20x, 40x, 100x

89.900,00 rsd
Šifra proizvoda: Phasenset

Kondenzatori za fazni kontrast s objektivima 10x, 20x, 40x, 100x

 

  Ukoliko nismo zadovoljni sa mogućnostima koje nam pruža gore navedeni objektiv 40x (5x okular sa uveličanjem 200x, 10x okular sa uveličanjem 400x, 16x okular sa uveličanjem 640x), onda je idealan set za fazni kontrast u vidu suvih i uljno-imerzionih objektiva.

  Set se sastoji iz kondenzatora za fazni kontrast i 4 objektiva sa odgovarajućim dijafragma prstenovima. Svetlosna jedinica (Kelerovo osvetljenje, petokomorni kondenzator za fazni kontrast i okularna dijafragma u vidu prstena) obezbeđuje izuzetno precizno podešavanje. Svetlosni zraci (različitog karaktera: za posmatranje i komparaciju) padaju na predmetno staklo-pločicu iz različitih uglova. Prelamanje svetlosti kod običnog posmatranja zavisi od debljine objekta kroz koji svetlost prolazi a kod komparacije nije uslovljeno uzorkom već od pločicom u faznom kondenzatoru.

  Dva različita fronta svetlosnih zraka se ili dopunjuju ili isključuju, pokazujući objekat u svetlo-tamnoj varijanti. Posmatranja u faznom kontrastu najčešće se vrše s faznim objektivom uveličanja 40x.

Preparat krvi žabe pod svetlosti faznog kontrasta ( objektiv uveličanja 40x ). Uporediti sliku sa slikama pod usmerenom svtlošću i u tamnom polju.