Yukon Jaeger 1-4x24
48.400,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
57.500,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
10.300,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
19.500,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
64.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
65.390,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
3.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
44.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
119.000,00 rsd
Jaeger 1,5-6x42
50.900,00 rsd

Embriologija

4.900,00 rsd
Šifra proizvoda: Prep10embrio

Embriologija: žabe (od ćelija do 4mm embriona) i pilećih emriona (24 sata, 48 sati , 72 sata)

Paket sadrži 10kom preparata