teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
58.400,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
19.500,00 rsd
Yukon Jaeger 1-4x24
48.400,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
57.500,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
37.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
69.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
65.390,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
119.000,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
110.500,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi - 22-67x100 ACUTER Zoom Spektiv sa uvidom od 45
75.565,00 rsd

Embriologija

4.900,00 rsd
Šifra proizvoda: Prep10embrio

Embriologija: žabe (od ćelija do 4mm embriona) i pilećih emriona (24 sata, 48 sati , 72 sata)

Paket sadrži 10kom preparata