teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
24.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi - 22-67x100 ACUTER Zoom Spektiv sa uvidom od 45
75.565,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
71.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
4.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
87.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
19.500,00 rsd

Polarizacioni Set

12.500,00 rsd
Šifra proizvoda: MikPol

Se sastoji iz dva sastavna dela: jednog okulara uvećanja 10x u kome postoji polarizacioni sloj, kao i jedna planparalelna staklena pločica sa polarizacionim umetkom veličine 47 mm. Uz pomoć ove dve pločice, pod posebnom svetlošću moguće je analizirati kristale i vršiti pojedina posmatranja u metalurgiji.