teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
119.000,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
3.120,00 rsd
Jaeger 1,5-6x42
50.900,00 rsd
Yukon Jaeger 1-4x24
48.400,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
19.500,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
3.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
37.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
69.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
57.500,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
110.500,00 rsd

Polarizacioni Set

12.500,00 rsd
Šifra proizvoda: MikPol

Se sastoji iz dva sastavna dela: jednog okulara uvećanja 10x u kome postoji polarizacioni sloj, kao i jedna planparalelna staklena pločica sa polarizacionim umetkom veličine 47 mm. Uz pomoć ove dve pločice, pod posebnom svetlošću moguće je analizirati kristale i vršiti pojedina posmatranja u metalurgiji.