Yukon Jaeger 1-4x24
48.400,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
80.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
110.500,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
57.500,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
119.000,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
37.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
58.400,00 rsd
Jaeger 1,5-6x42
50.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
65.390,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
3.120,00 rsd

Kondenzator tamnog polja za biološke mikroskope

12.900,00 rsd
Šifra proizvoda: Darkfield

Pri posmatranju objekta u tamnom polju, objekat se ne osvetljava usmerenom već raspršenom svetlošću. Slično kao kad se uočavaju čestice prašine prilikom prolaska - raspršivanja jake svetlosti kroz podrumski prozor. U opici tamnog polja zaklonom ispod kondenzatora blokira se sva centralna a propušta samo periferna svetlost koja obasjava posmatrani objekat. Ovo je najpoznatiji i najjednostavniji način posmatranja malih providnih tela koja bi inače ostala nevidljiva.

Može se koristiti kod BIM 135/136/312/313 serije. Kondenzor je "suvi" (ne treba ulje N.A. = 0,9) i pogodan je za objektive do 40x. (N.A.=0,4-0,6)
Na slici je prikazan preparat krvi žabe pod usmerenom (s Abbe kondenzatorom) sevtlošću, odnosno u tamnom polju (sa zaklonom na kondenzatoru).