teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
69.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
37.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
3.120,00 rsd
Yukon Jaeger 1-4x24
48.400,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
80.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
57.500,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
19.500,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
3.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
65.390,00 rsd
Jaeger 1,5-6x42
50.900,00 rsd

Fini podešavač stočića (Platform)

4.500,00 rsd
Šifra proizvoda: MikSta

Može se ugraditi u mikroskope, obuhvata pločicu sa obe strane i omogućava pomeranje posmatranog objekta u dve ravni (gore-dole i levo-desno). Može se koristiti i za grubo merenje jer ima milimetarsku podelu. Može se dobiti za STUDENT seriju.