Yukon Jaeger 1-4x24
48.400,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
3.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
110.500,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
65.390,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
3.120,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
37.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
58.400,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
69.900,00 rsd
Jaeger 1,5-6x42
50.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
57.500,00 rsd

130/650 AZ3-R (AZ Pronto)

32.900,00 rsd
Šifra proizvoda: SWN1306az3r

Dodaci:

Tražilac: Star Pointer

Okulari: 25mm (26x) i 10mm (65x) Barium

Star Adventurer nogari