teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
37.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
3.120,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
110.500,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
19.500,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
65.390,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
69.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
80.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi - 22-67x100 ACUTER Zoom Spektiv sa uvidom od 45
75.565,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
3.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
57.500,00 rsd

Multifunkcionalna fotoglava MERLIN sa motorima po obe ose bez stalka

25.900,00 rsd
Šifra proizvoda: MERLIN

MMF (Multifunkcionalna foto lava) može da se pomera pomuću ručnog komandera ili računara. Osnovna verzija ima mogućnost praćenja nebenskih objekata (zvezdana brzina), ili označi 6 zemaljskih tačaka i između njih određuje bezkonačno praćenje (zemaljsko praćenje)