teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
4.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
71.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
24.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi - 22-67x100 ACUTER Zoom Spektiv sa uvidom od 45
75.565,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
87.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
19.500,00 rsd

Obručasta sfera 30cm (replika)

11.900,00 rsd
Šifra proizvoda: Armi30

Obručasta ( Armilarna ) sfera od Mesinga 

Tri veličine :

 Visina 45 cm sa preciznim kompasom

 Visina 30 cm sa preciznim kompasom 

 Visina 22 cm Obična ( bez kompasa )

armilarna sfera (latinski), stara astronomska sprava za merenje koordinata nebeskih tela. Sastoji se od prstenova koji predstavljaju najvažnije kružnice astronomskog koordinatnog sistema.

 

Obručasta ili Armilarna sfera.

U davna vremena ovaj instrument su koristili kao merni instrument a

 ujedno i kao sredstvo za vizuelno posmatranje.

 Prvenstveno su ga koristili za izračunavanje vremana izlazaka 

 i zalazaka nebeskih objekata sa različitih geografskih širina.

 Sa Obručastom sferom mogli ste preći sa Horizontalnog na 

 Ekvatorialni koordinatni sistem.

 Pomoći Obručaste sfere se moglo pratiti tačno kretanje nebeskih objekata.

 Metalni prstenovi ilustruju naj važnije nebeske kružnice, Ekvator,Ekliptika, Meridijan Horizont.

U našoj ponudi Obručaste sfere se mogu koristiti za demonstracije

 ili kako dekorativni predmeti.