teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
44.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
37.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
57.500,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
58.400,00 rsd
Yukon Jaeger 1-4x24
48.400,00 rsd
Jaeger 1,5-6x42
50.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
65.390,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
80.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
10.300,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
19.500,00 rsd
U zavisnosti od osvetljenja prikazaće nam se oni detalji koje sa slobodnim okom nikada ne bi uočili. Korisna je za decu koja se interesuju za prirodu, a mnogi ga upotrebljavaju i za svoj rad, naročito oni koji rade sa sitnom mehanikom (satdžie, servisi mob.telefona itd.).
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -

STM4c-LED stereo Mikroskop

30.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -

STM 4b-LED Stereo Mikroskop

27.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -

STM-3C 20x/40x Stereo Mikroskop

26.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -

STM4C-H Stereo Mikroskop

29.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -

STM-3C 10x/30x Stereo Mikroskop

26.900,00 rsd