teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
80.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
119.000,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
37.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
3.120,00 rsd
Yukon Jaeger 1-4x24
48.400,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
110.500,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
19.500,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
69.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
3.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
65.390,00 rsd
Da bi smo sačuvali sliku viđenu kroz mikroskop, potrebno je da koristimo posebno specijalne kamere, ali mogu se koristiti i kompaktni kao i DSLR foto aparati. Između ostalog postoje i mikroskopi sa ugrađenim kamerama. Pojedini se mogu koristiti i za vizualna posmatranja, dok se kod nekih slika može videti samo na monitoru računara.